Аккредитаци

08.11.2022 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC) выдало Certificat de acreditare și certificate de evaluare ale cadrelor de conducere Instituția Publică Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, or. Cahul с оценкой "FOARTE BINE"

аккредитация